Δείτε το PhotoGallery της εταιρείας μας

Εργοστάσιο

Εξοπλισμός

 

 

Μηχάνημα καταστροφής ριζών, που διαθέτουμε αποκλειστικά μόνο εμείς,με το οποίο καταστρέφουμε τα πρεμνα στις εκτάσεις που προθημευομαστε ξυλεία.

Μεταφορικά μέσα