Που είμαστε

Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός

Η εταιρεία μας από το  1998 λειτουργεί στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της συνολικής έκτασης 20000τ.μ. που βρίσκονται στην Σωσάνδρα-Αριδαίας του Ν.Πέλλας.

Διαθέτει 2 σύγχρονες γραμμές παραγωγής πλήρως αυτοματοποιημένες μεγάλης ακρίβειας. Μία με ταινιοπρίονα κύριας πρίσης για κορμούς με διάμετρο >30cm και μία με δισκοπρίονα για κορμούς με διάμετρο <30cm. Αυτές οι γραμμές παραγωγής πλαισιώνοντε απο πολύδισκους, σοκορόδισκους, μεταφορικές γραμμές και καρφωτικά μηχανήματα για να φτάσουμε στα τελικά προϊόντα που θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών μας. Επίσης διαθέτει και θάλαμο ξήρανσης-απεντόμωσης καθώς η μονάδα μας έχει πιστοποίηση ISPM 15.

Η εταιρεία κάνει χρήση οχημάτων εξοπλισμένων με γερανό για την μεταφορά των δικών της πρώτων υλών. Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλα μεταφορικά μέσα για την παράδοση των τελικών προϊόντων της.