Θερμική επεξεργασία - ξήρανση

Η μονάδα μας διαθέτει σύστημα Θερμικής Επεξεργασίας εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχει άδεια απεντόμωσης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων  ISPM 15 με κωδικό αριθμό GR-0046. Έτσι μπορεί να προμηθεύσει στην αγορά πιστοποιημένες παλέτες και πριστή ξυλεία με σφραγίδα και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά απεντόμωσης πράγμα απαραίτητο για εξαγωγή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης διαθέτει σύγχρονο πλήρως αυτοματοποιημένο θάλαμο, 60 κυβικών μέτρων, τεχνητής ξήρανσης κάθε είδους ξυλείας γρήγορα και απόλυτα ελεγχόμενα.